LMRA Checkpassen

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Doel
Het Doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico's zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen ('Bezint eer ge begint').
De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van 8 korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

Waarom
Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm (versie 2008/5.0 en 5.1). De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

LMRA Checkpas Om deze kennis altijd bij de hand te hebben heeft Pointer Services het LMRA pasje ontwikkeld.
Op dit plastic pasje (creditcardformaat) staat de LMRA procedure beschreven. Door het simpelweg nalopen van de vragen voert men een LMRA uit. Naar de LMRA checkpassen